Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201725657 nr. 264

25 657 Persoonsgebonden Budgetten

Nr. 264 MOTIE VAN HET LID AGEMA

Voorgesteld 29 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bij het oude systeem van uitbetaling van het pgb minder dan 1% van de dossiers op fraude werd gecontroleerd;

constaterende dat dit een van de redenen was voor de invoering van het trekkingsrecht;

verzoekt de regering om, terug te gaan naar de oude werkwijze totdat er een bewezen werkend geautomatiseerd systeem voor het trekkingsrecht is, en de gelden die nu worden uitgegeven aan het in de lucht houden van een niet werkend systeem in te zetten voor fraudeteams op het oude systeem,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agema