Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201725657 nr. 263

25 657 Persoonsgebonden Budgetten

Nr. 263 MOTIE VAN HET LID AGEMA C.S.

Voorgesteld 29 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het persoonsgebonden budget (pgb) een volwaardig alternatief is voor zorg in natura;

overwegende dat uit beperkt onderzoek blijkt dat gemeenten weigeringsgronden niet in kaart hebben gebracht, maar ook weigeringsgronden niet kunnen inzetten bij een «niet pluis»-gevoel;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat er geen inperkingen van het pgb door gemeenten komen;

verzoekt de regering tevens, op basis van aanvullend onderzoek, waarbij ook het cliëntperspectief wordt meegenomen, in het ondersteuningsprogramma aandacht te geven aan het hanteren van weigeringsgronden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agema

Dik-Faber

Keijzer

Voortman

Bergkamp

Leijten

Van der Staaij