Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201625657 nr. 244

25 657 Persoonsgebonden Budgetten

Nr. 244 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 april 2016

Vandaag heeft de ketenregisseur PGB Trekkingsrecht mij door bijgaande brief geïnformeerd over de actuele stand van zaken rondom het herbeoordelen van persoonsgebonden budgetten door gemeenten1. Met het toesturen van deze brief aan uw Kamer informeer ik u over de voortgang. Dit in aanvulling op mijn brieven van 5 april jl. en 11 april jl. (Kamerstuk 25 657, nrs. 238 en 241) Zoals de ketenregisseur concludeert zijn alle mogelijke acties genomen om de noodzakelijke verlenging van toekenningsberichten goed te laten verlopen. De ketenregie blijft de situatie nauwgezet volgen om daar waar nodig gerichte actie te kunnen ondernemen.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl