Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201625657 nr. 213

25 657 Persoonsgebonden Budgetten

Nr. 213 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 13 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat met gemeenten nieuwe afspraken zijn gemaakt over de termijnen van herindicaties;

van mening dat eventuele financiële consequenties niet voor rekening van gemeenten mogen komen indien gemeenten in verband met een zorgvuldig proces gekozen hebben voor uitstel van herindicaties;

verzoekt de regering, budgettaire afspraken te maken met gemeenten en daarbij rekening te houden met de belangen van budgethouders en de situatie van gemeenten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber