Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201625657 nr. 210

25 657 Persoonsgebonden Budgetten

Nr. 210 MOTIE VAN HET LID KEIJZER

Voorgesteld 13 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in het bestuurlijk overleg tussen VNG, VWS en SVB besloten is onder andere de goedkeuringstaak van de SVB met betrekking tot de zorgovereenkomsten te beleggen bij gemeenten;

overwegende dat het financieel pakket bij de SVB niet toegerust is op zijn taak;

verzoekt de regering, op zich te nemen dat het bij de vormgeving van een nieuw financieel ICT-pakket gelijk mogelijk wordt gemaakt dat er een ICT-systeem komt dat gemeenten in staat kan stellen om zelf de betalingstaak op enig moment op zich te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Keijzer