Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201625657 nr. 209

25 657 Persoonsgebonden Budgetten

Nr. 209 MOTIE VAN HET LID KEIJZER

Voorgesteld 13 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat te veel betaald pgb terugbetaald moet worden;

constaterende dat er veel budgethouders te goeder trouw geconfronteerd kunnen worden met terugvorderingen;

vaststellende dat de overheid zich bestuurlijk behoorlijk dient te gedragen;

verzoekt de regering, geen terugvorderingen of verrekeningen meer te doen na de datum waarop de jaarstukken zijn goedgekeurd, en de Kamer over deze datum per ommegaande te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Keijzer