Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201625657 nr. 208

25 657 Persoonsgebonden Budgetten

Nr. 208 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 13 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het onderzoek dat door KPMG is uitgevoerd een verbeterplan is en geen uitvoeringstoets;

constaterende dat er dus nog steeds geen serieuze uitvoeringstoets is uitgevoerd met betrekking tot de uitvoering van het trekkingsrecht van het pgb;

verzoekt de regering, op korte termijn opdracht te geven tot het uitvoeren van een serieuze uitvoeringstoets,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven