Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201525657 nr. 196

25 657 Persoonsgebonden Budgetten

Nr. 196 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN PIA DIJKSTRA

Voorgesteld 2 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de loop van dit jaar tienduizenden herindicaties door de SVB moeten worden verwerkt;

overwegende dat wanneer niet tijdig op de herindicaties geanticipeerd wordt, de SVB een nieuwe «prop» in het systeem te verwerken krijgt;

van mening dat het de vraag is, gezien de aard van de beperking of de chronische ziekte die mensen hebben, of alle herindicaties voor 1 januari aanstaande noodzakelijk zijn;

verzoekt de regering, de mogelijkheid te creëren voor het continueren van indicaties tot het moment dat er een nieuw indicatiebesluit of toekenningsbesluit wordt vastgesteld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Pia Dijkstra