Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-199825641 nr. 4

25 641
Nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere wetten, houdende wijziging/intrekking van de Wet Werkloosheidsvoorziening, eenvormige definiëring van de term gezamenlijke huishouding en technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1997)

nr. 4
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 16 oktober 1997

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

I

In het opschrift wordt «sociale zekerheidswetten» vervangen door: socialezekerheidswetten.

II

Op blz. 5, eerste regel, wordt «HOOFDSTUK III» vervangen door: HOOFDSTUK II.

III

Op blz. 10 wordt in artikel XXIII, onderdeel B, onder 2, de zinsnede «In het vierde lid,wordt» vervangen door: In het vierde lid wordt.

IV

Op blz. 11 wordt in artikel XXIV, onderdeel B, onder 1, de zinsnede «onderdeel e, onder 1,» vervangen door: onderdeel e, onder 1°,.

V

Op blz. 21 wordt in artikel XXXIV, onderdeel G, de zinsnede «de in artikel 629» vervangen door: het in artikel 629.

VI

Op blz. 32 wordt in artikel XLIV, onderdeel C, een punt geplaatst na «Arbeidsvoorzieningswet 1996;».

VII

Op blz. 34 wordt in artikel XLVII, aanhef, de zinsnede «terug en invordering» vervangen door: terug- en invordering.