Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-199825618 nr. 8

25 618
Wijziging van de Ziektewet, de WAO, de WW en enkele andere wetten in verband met het wegnemen van belemmeringen in sociale verzekeringswetten bij het opnemen van onbetaald verlof

nr. 8
AMENDEMENT VAN HET LID ROSENMÖLLER

Ontvangen 20 november 1997

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel D, wordt «zes maanden» vervangen door: twaalf maanden.

II

In artikel II, onderdeel D, wordt «zes maanden» vervangen door: twaalf maanden.

III

In artikel II, onderdeel E, wordt «zes maanden» vervangen door: twaalf maanden.

IV

In artikel III, onderdeel B, wordt «26 weken» vervangen door: 52 weken.

V

In artikel III, onderdeel C, wordt «26 weken» vervangen door: 52 weken.

VI

In artikel III, onderdeel D, onder 1°, wordt «zes maanden» vervangen door: twaalf maanden.

VII

In artikel III, onderdeel E, wordt «tot een maximum van 26 weken» vervangen door: tot een maximum van 52 weken.

Toelichting

Dit amendement beoogt de werking van het wetsvoorstel uit te breiden tot onbetaald verlof van ten hoogste twaalf in plaats van zes maanden.

Rosenmöller