Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-199825618 nr. 4

25 618
Wijziging van de Ziektewet, de WAO, de WW en enkele andere wetten in verband met het wegnemen van belemmeringen in sociale verzekeringswetten bij het opnemen van onbetaald verlof

nr. 4
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 9 oktober 1997

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

In artikel II, onderdeel G, wordt:

A. de zinsnede «onderdeel c» vervangen door: onderdeel d

B. de zinsnede «onderdeel d» vervangen door: onderdeel e

C. de aanduiding «d.» vervangen door «e.».