Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-199825478 nr. 14

25 478
Vaststelling van nieuwe regels met betrekking tot de (re)integratie van arbeidsgehandicapten (Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten)

nr. 14
MOTIE VAN DE LEDEN BIESHEUVEL EN VAN DIJKE

Voorgesteld 20 november 1997

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat mensen met een arbeidshandicap die voor het verwerven en behouden van werk alleen een beroep doen op loondispensatie, zijn aangewezen op het instrumentarium van de Wet REA;

overwegende, dat zij daarmee op achterstand worden gezet ten opzichte van degenen die voor het verwerpen en behouden van werk een beroep doen op loondispensatie én begeleiding op de werkplek en die derhalve een beroep kunnen doen op het instrumentarium in de nWSW;

verzoekt de regering binnen de Regeling samenloop arbeidsongeschikt- heidsuitkering en inkomsten uit arbeid (art. 11 en 12) een aanvulling tot het functieloon mogelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Biesheuvel

Van Dijke