Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-199825478 nr. 10

25 478
Vaststelling van nieuwe regels met betrekking tot de (re)integratie van arbeidsgehandicapten (Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten)

nr. 10
AMENDEMENT VAN HET LID ROSENMÖLLER

Ontvangen 7 november 1997

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 5, vierde lid, onderdeel e, wordt «kunnen regels worden gesteld» vervangen door: worden regels gesteld.

Toelichting

Dit amendement beoogt de verplichting in te voeren tot registratie van dienstbetrekkingen met arbeidsgehandicapten.

Rosenmöller