Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201725422 nr. 177

25 422 Opwerking van radioactief materiaal

Nr. 177 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 december 2016

Zoals toegezegd tijdens het Algemeen Overleg nucleaire veiligheid van 7 december 2016 zend ik u hierbij een afschrift van zowel mijn brief aan Minister Jambon van 22 november 2016 als zijn antwoord op deze brief1.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl