25 422 Opwerking van radioactief materiaal

Nr. 168 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 7 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) in 2017 een zelfstandig bestuursorgaan zal worden;

overwegende dat de ANVS de waakhond is voor alle nucleaire activiteiten in Nederland en daarmee toeziet op de risico's die met deze activiteiten gepaard gaan;

overwegende dat het van groot belang is dat het toezicht door en op de ANVS geborgd is en de juiste expertise daartoe beschikbaar moet zijn;

verzoekt de regering om, voor de ANVS een raad van advies in te stellen, samengesteld uit onafhankelijke, externe deskundigen uit binnen- en buitenland met gedegen kennis van in ieder geval de inhoudelijke vakgebieden «nucleaire veiligheid», «stralingsbescherming» en het hoofdproces «toezicht en handhaving», die het bestuur van de ANVS gevraagd en ongevraagd van een, voor zover mogelijk openbaar, advies kan voorzien,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Naar boven