Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2015-2016
Kamerstuk 25422 nr. 140

Gepubliceerd op 11 februari 2016 17:18

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier Bijlagen25 422 Opwerking van radioactief materiaal

Nr. 140 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 februari 2016

Hierbij bied ik u het ontwerp nationale programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen (verder: ontwerp programma radioactief afval) aan1. Dit ontwerp programma radioactief afval is een verplichting op grond van richtlijn 2011/70/Euratom. Het beschrijft het beleid rond het beheer van radioactief afval nu en in de toekomst.

Van 30 september tot en met 10 november 2015 heeft het ontwerp programma radioactief afval voor inspraak ter inzage gelegen. De ingediende zienswijzen en het toetsingsadvies van de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) hebben ertoe geleid dat het ontwerp programma radioactief afval op verschillende plaatsen is aangepast. Ter informatie is als bijlage bij deze brief het document «Reactie op het toetsadvies van de Commissie m.e.r. en de ingediende zienswijzen op het Ontwerp Nationaal Programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen» bijgevoegd2.

Dit wordt het eerste nationale programma radioactief afval. Elke tien jaar vindt er een actualisatie van het beleid voor het beheer van radioactief afval plaats in het nationale programma radioactief afval dat wordt aangeboden aan de Europese Commissie. De actiepunten bij het programma maken de voortgang in het proces meetbaar.

Daarnaast is Nederland verplicht elke drie jaar aan de Europese Commissie te rapporteren over de uitvoering van de richtlijn. Dit moment van rapporteren zal mede gebruikt worden om waar nodig de actiepunten bij te stellen. Zodoende werkt het Kabinet gefaseerd toe naar eindberging. De eerste rapportage wordt tegelijk met het vastgestelde nationale programma radioactief afval aan de Tweede Kamer aangeboden.

Het Kabinet streeft ernaar het nationale programma radioactief afval eind februari aan de Europese Commissie te sturen.

Een gelijkluidende brief heb ik gezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl