Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-199725415 nr. 4

25 415
Aanpassing van een aantal wetten in verband met de invoering van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Aanpassingswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen)

nr. 4
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 15 juli 1997

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

I

In artikel XX wordt aan het slot van de aanhef van onderdeel C een dubbele punt geplaatst.

II

In artikel XXII wordt aan het slot van onderdeel X een punt geplaatst.

III

In artikel XXVI wordt in onderdeel A, punt 3, onder 1°, «onderdeel 2o» vervangen door: onderdeel 2°.

IV

In artikel XXVI wordt in onderdeel A, punt 3, onder 2°, «onderdeel 2o» vervangen door: onderdeel 2°.

V

In artikel XXVI wordt in onderdeel A, punt 7, onder 2° «onderdeel 2o» vervangen door: onderdeel 2°.