Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-199825392 nr. 17

25 392
Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, het Wetboek van Strafvordering, de Politiewet 1993 en andere wetten (reorganisatie openbaar ministerie en instelling landelijk parket)

nr. 17
AMENDEMENT VAN HET LID RABBAE

Ontvangen 24 maart 1998

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel GG, artikel 130, derde lid, eerste volzin, wordt vervangen door: Het College bestaat uit vijf procureurs-generaal.

Toelichting

In het kader van de collegiale besluitvorming heeft een oneven aantal de voorkeur boven een even aantal. Uitzonderingen daargelaten, kan met een oneven aantal leden de rol van de voorzitter bij een stemming gelijkwaardig blijven ten opzichte van de andere leden. Hiermee komt het uitgangspunt dat er geen hiërarchische verhouding is binnen het College, beter tot zijn recht.

Rabbae