Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-199825392 nr. 14

25 392
Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, het Wetboek van Strafvordering, de Politiewet 1993 en andere wetten (reorganisatie openbaar ministerie en instelling landelijk parket)

nr. 14
AMENDEMENT VAN HET LID DITTRICH

Ontvangen 23 maart 1998

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel GG, wordt in artikel 135, vierde lid, voor de punt aan het slot ingevoegd: , plaatsvervangend officier van justitie bij de arrondissementsparketten en plaatsvervangend officier van justitie bij het landelijk parket.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe de procureurs-generaal de mogelijkheid te bieden met de rechtspraktijk voeling te houden door ook als officier van justitie zittingswerk te verrichten.

Dittrich