Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-199825392 nr. 13

25 392
Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, het Wetboek van Strafvordering, de Politiewet 1993 en andere wetten (reorganisatie openbaar ministerie en instelling landelijk parket)

nr. 13
AMENDEMENT VAN HET LID DITTRICH

Ontvangen 23 maart 1998

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel GG, wordt aan artikel 127 – onder aanduiding van de bestaande tekst als eerste lid – een tweede lid toegevoegd, luidende:

2. Degene tot wie de aanwijzing zich richt, is verplicht deze op te volgen.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe te expliciteren hetgeen in het huidige artikel 5 van de Wet op de rechterlijke organisatie staat. Zodoende wordt maximale duidelijkheid verkregen dat er niet alleen een bevoegdheid bestaat om aanwijzingen te geven, maar ook een verplichting om die aanwijzingen op te volgen.

De terminologie sluit aan bij hetgeen in de memorie van toelichting vermeld wordt.

Dittrich