Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-199825392 nr. 12

25 392
Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, het Wetboek van Strafvordering, de Politiewet 1993 en andere wetten (reorganisatie openbaar ministerie en instelling landelijk parket)

nr. 12
AMENDEMENT VAN HET LID DITTRICH

Ontvangen 23 maart 1998

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel GG, wordt aan artikel 127 – onder aanduiding van de bestaande tekst als eerste lid – een tweede lid toegevoegd, luidende:

2. Met betrekking tot het geven van bijzondere aanwijzingen betracht Onze Minister van Justitie grote terughoudendheid.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe te expliciteren dat in verband met de bijzondere positie van het Openbaar Ministerie in het strafproces de Minister van Justitie bij het geven van concrete aanwijzingen in strafzaken om al dan niet te vervolgen grote terughoudendheid betracht.

Dittrich