Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-199825392 nr. 11

25 392
Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, het Wetboek van Strafvordering, de Politiewet 1993 en andere wetten (reorganisatie openbaar ministerie en instelling landelijk parket)

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID KALSBEEK-JASPERSE

Ontvangen 20 maart 1998

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel GG, wordt artikel 130, derde lid, tweede volzin, vervangen door: Onze Minister van Justitie benoemt telkens voor de periode van een jaar een van de procureurs-generaal tot voorzitter van het College.

Toelichting

Dit amendement biedt de Minister van Justitie de mogelijkheid jaarlijks te bezien wie hij als voorzitter van het College van procureurs-generaal wil laten functioneren.

Kalsbeek-Jasperse