Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-199825392 nr. 10

25 392
Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, het Wetboek van Strafvordering, de Politiewet 1993 en andere wetten (reorganisatie openbaar ministerie en instelling landelijk parket)

nr. 10
AMENDEMENT VAN HET LID KALSBEEK-JASPERSE

Ontvangen 20 maart 1998

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel GG, wordt in artikel 128, zesde lid, wordt na «de Tweede Kamer der Staten-Generaal» ingevoegd: zo spoedig mogelijk.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe duidelijk in de wettekst vast te leggen dat de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk wordt geïnformeerd over een aanwijzing tot het niet of niet verder opsporen of vervolgen, en niet b.v. periodiek.

Kalsbeek-Jasperse