25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 99 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 februari 2020

In eerdere brieven heb ik aangegeven dat de kans reëel is dat ook Nederland te maken kan krijgen met een besmetting met het nieuwe coronavirus. Inmiddels is dit aan de orde, zo laat het RIVM mij zojuist weten.

Patiënt met COVID-19 in Nederland

Bij een mannelijke patiënt in Nederland is een infectie met het nieuwe coronavirus aangetroffen. Het RIVM heeft dit zojuist bevestigd aan de hand van laboratoriumonderzoek door het RIVM zelf. De patiënt is direct in isolatie geplaatst in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) te Tilburg.

Contactonderzoek

Zoals ik eerder heb aangegeven hebben we de afgelopen weken voorbereidingen getroffen in Nederland voor een eerste mogelijke besmetting met het nieuwe coronavirus.

De GGD voert contactonderzoek uit om na te gaan met wie de patiënt in contact is geweest. De GGD maakt per individu een risico-inschatting, waarbij de GGD kijkt hoe nauw het contact is geweest en of de contacten op dit moment klachten ervaren. Als de personen klachten hebben, dan zal er bij deze personen een test worden afgenomen. Als deze nauwe contacten geen klachten hebben, worden zij gedurende 14 dagen gemonitord. Aan deze personen wordt gevraagd twee keer per dag hun temperatuur op te nemen en eventuele lichamelijke klachten, inclusief koorts, meteen te melden bij de GGD.

Mocht de situatie daarom vragen, bijvoorbeeld indien er meer besmettingen worden gemeld, dan tref ik aanvullende maatregelen.

Vervolg

Ik informeer u nader zodra ik meer informatie heb, onder meer over de uitkomsten van het contactonderzoek.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins

Naar boven