Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202125295 nr. 978

25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 978 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 februari 2021

Vandaag ontving ik het verzoek van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport om uw Kamer een nieuw vaccinatieschema te doen toekomen, nog voor het plenaire debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus op 4 februari.

Ik had u graag een nieuwe versie van het vaccinatieschema toegezonden met mijn brief van 2 februari jl. Zoals aangekondigd in die brief wil ik het schema toezenden met de brief waarin ik mijn definitieve besluit over de inzet van het AstraZeneca-vaccin toelicht. Alle informatie waarover ik nu beschik is opgenomen in de brief van 2 februari jl. (Kamerstuk 25 295, nr. 950)

Voor aanpassing van het vaccinatieschema is het volgende nodig:

  • Het advies van de Gezondheidsraad over het vaccin AstraZeneca. Ik verwacht dat advies niet eerder dan donderdagmiddag.

  • Op basis van het advies zal ik na overleg over de uitvoering met het RIVM besluiten over de nadere tenuitvoerlegging van de vaccinatiestrategie.

Op basis van bovenstaande kan vervolgens het vaccinatieschema aangepast worden en informeer ik uw Kamer terstond.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge