25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 943 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 januari 2021

Sinds zaterdag 23 januari geldt een testverplichting voor de crew van luchtvaartmaatschappijen vliegend vanuit een hoog risicogebied naar Nederland. In de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 worden zij verplicht tot het hebben van een antigeentest van maximaal 4 uur oud voor instappen op de vlucht naar Nederland.

Luchtvaartmaatschappijen hebben aangegeven dat dit voor hen niet uitvoerbaar is. In het debat met uw Kamer van 21 januari jl. (Handelingen II 2020/21, nr. 47, debat over de ontwikkelingen heeft uw Kamer hier aandacht voor gevraagd. Mede naar aanleiding hiervan heeft het OMT geadviseerd over een alternatief testprotocol voor luchtvaartbemanning. Bijgaand ontvangt u dit OMT advies1.

Op basis van dit positieve advies zijn wij bereid om voor de bemanning van luchtvaartmaatschappijen ontheffing te verlenen van de testverplichting voor vertrek naar Nederland, onder voorwaarde van strikte naleving van protocollen die voldoen aan de voorwaarden van het OMT. De hiervoor benodigde wijziging van de Trm zal volgens de spoedprocedure van artikel 58c, derde lid, van de Wet publieke gezondheid worden ingevoerd, met terugwerkende kracht tot en met 23 januari. Deze regeling zullen wij u op een termijn van enkele dagen doen toekomen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven