Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202125295 nr. 932

25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 932 MOTIE VAN HET LID KUZU

Voorgesteld 21 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat kledingbanken volgens het landelijk beleid niet essentieel zijn;

constaterende dat meerdere lokale gemeenteraden aan de bel hebben getrokken omtrent de sluiting van kledingbanken;

constaterende dat kleding- en voedselbanken voorzien in essentiële behoeften van vele Nederlanders;

overwegende dat vele Nederlanders helaas afhankelijk zijn van donaties door onder andere kleding- en voedselbanken;

verzoekt de regering, om kledingbanken te kwalificeren als essentieel, dan wel in gesprek te treden met gemeenten om de mogelijkheden te bezien zodat kledingbanken alsnog kleding kunnen verstrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuzu