Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202125295 nr. 926

25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 926 MOTIE VAN HET LID MARIJNISSEN C.S.

Voorgesteld 21 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de eerste coronagolf de afspraak «thuiswerken, tenzij …» een positief effect heeft gehad op de belemmering van het virus;

overwegende dat noodgedwongen hele sectoren dicht zijn en we ook van andere bedrijven mogen verwachten dat ze hun verantwoordelijkheid nemen om de virusverspreiding terug te dringen;

overwegende dat de Inspectie SZW een coronameldpunt heeft dat zorgt dat – na interventie door de inspectie – veel bedrijven maatregelen nemen, maar de beoordeling over thuiswerken nu bij de werkgever ligt;

verzoekt de regering, om met werkgevers- en werknemersorganisaties duidelijke criteria op te stellen voor thuiswerken, dit breed uit te dragen en er samen met de Inspectie SZW en andere toezichthouders voor te zorgen dat meldingen binnen enkele dagen kunnen leiden tot interventies richting individuele werkgevers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Marijnissen

Veldman

Klaver

Pieter Heerma