Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202125295 nr. 924

25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 924 MOTIE VAN DE LEDEN KLAVER EN OUWEHAND

Voorgesteld 21 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat nog veel mensen naar hun werk gaan terwijl dat niet noodzakelijk is;

overwegende dat het voor het bestrijden van het coronavirus essentieel is dat iedereen waarbij dat mogelijk is thuiswerkt en dat bij noodzakelijk werk in een bedrijfspand de werkgevers de verantwoordelijkheid hebben om de coronamaatregelen na te leven;

overwegende dat er recent bijvoorbeeld slachthuizen zijn geweest waar bronbesmettingen hebben plaatsgevonden;

verzoekt de regering, om met spoed een wettelijke grondslag te creëren om bij het niet naleven van coronamaatregelen, waardoor een bronbesmetting ontstaat, te kunnen reageren met een sluiting van het bedrijfspand,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver

Ouwehand