Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202125295 nr. 923

25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 923 MOTIE VAN HET LID KLAVER

Voorgesteld 21 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat jongeren en volwassenen die zich bevinden in een mentale crisis geholpen moeten worden, maar er regelmatig geen plekken zijn in de crisisdiensten van de (jeugd-)ggz;

constaterende dat alleen al in Amsterdam tientallen crisisbedden onnodig bezet worden gehouden omdat patiënten niet kunnen uitstromen naar beschermd wonen vanwege een gebrek aan middelen;

overwegende dat de crisisdiensten in de (jeugd-)ggz levensreddend zijn, net als de intensive cares;

verzoekt de regering, zo snel mogelijk het aantal crisisplekken in de (jeugd-)ggz op te schalen, extra middelen beschikbaar te stellen voor beschermd wonen om de uitstroom te verbeteren, en de Kamer wekelijks te informeren over de huidige stand van zaken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver