Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202125295 nr. 918

25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 918 MOTIE VAN HET LID VELDMAN

Voorgesteld 21 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat we alles in het werk moeten stellen om de import van (nieuwe varianten van) het coronavirus naar Nederland te voorkomen;

overwegende dat daarom het tonen van een negatieve sneltest vlak voor vertrek verplicht is voor alle reizigers die uit hoogrisicogebieden naar Nederland vliegen en deze verplichting ook geldt voor vliegtuigbemanning;

overwegende dat KLM door deze verplichting meerdere vluchten heeft gestopt en dat dit negatieve consequenties heeft voor het vervoer van vracht en repatriëring van Nederlanders;

verzoekt de regering, het mogelijk te maken dat luchtvaarmaatschappijen voor hun bemanning zelf een alternatief testprotocol kunnen maken, dat niet mag leiden tot hogere risico's op de import van het coronavirus naar Nederland, waarbij het alternatieve protocol getoetst dient te worden door het RIVM,

en gaat over tot de orde van de dag.

Veldman