25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 891 MOTIE VAN HET LID KUZU

Voorgesteld 13 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er vaccins worden aangeboden van verschillende fabrikanten;

constaterende dat elk vaccin een andere werking en effectiviteit heeft;

overwegende dat de bereidheid tot vaccineren mogelijk vergroot kan worden op het moment dat burgers zelf mogen kiezen welk vaccin ze nemen;

verzoekt de regering, keuzevrijheid te geven aan burgers over welk vaccin ze toegediend willen krijgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuzu

Naar boven