Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202025295 nr. 89

25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 89 MOTIE VAN HET LID VAN ESCH

Voorgesteld 6 februari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de – legale en illegale – handel in wilde dieren een belangrijke oorzaak is van de uitbraak van nieuwe infectieziekten onder mensen;

overwegende dat Nederland een transitland is voor de illegale handel in bedreigde wilde diersoorten;

verzoekt de regering, de opsporing van en handhaving tegen de illegale handel in bedreigde wilde diersoorten te intensiveren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch