Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202125295 nr. 885

25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 885 MOTIE VAN DE LEDEN SEGERS EN PLOUMEN

Voorgesteld 13 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Nederlandse regering groot belang hecht aan de solidaire toegang tot vaccins wereldwijd;

overwegende dat de nationale volksgezondheid, economie en veiligheid afhankelijk is van hoe andere landen in staat zijn om COVID-19 te bestrijden;

overwegende dat de verdeling van de vaccins wereldwijd nog verre van gelijk is en de inzet binnen COVAX nog niet toereikend is;

verzoekt de regering, om met hulporganisaties in gesprek te gaan over een nationale hulpactie die de wereldwijde solidariteit vergroot door iedereen die in Nederland gevaccineerd wordt de mogelijkheid te bieden om bij te dragen aan het beschikbaar stellen van vaccins,

en gaat over tot de orde van de dag.

Segers

Ploumen