Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202025295 nr. 87

25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 87 MOTIE VAN HET LID VAN ESCH

Voorgesteld 6 februari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het nieuwe coronavirus (naar alle waarschijnlijkheid) is ontstaan op een Chinese markt waar wilde dieren verkocht werden;

overwegende dat de handel in wilde dieren een belangrijke oorzaak is van de uitbraak van nieuwe infectieziekten onder mensen;

van mening dat de Minister voor Medische Zorg en Sport en de Minister van LNV hierin een gezamenlijke preventietaak hebben;

verzoekt de regering, binnen de Europese Unie het gesprek te starten over de handel in wilde dieren als oorzaak van nieuwe infectieziekten, en daarbij de mogelijkheid tot een importverbod mee te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch