25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 864 MOTIE VAN HET LID AZARKAN

Voorgesteld 5 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister van VWS in de brief van 17 december 2020 over «ethisch kader uitgebreid testprogramma COVID-19» om advies vraagt over het invoeren van een coronapaspoort;

overwegende dat de afwezigheid van een coronapaspoort toegang tot publieke voorzieningen, zoals het openbaar vervoer of het stadhuis, de burger in zijn functioneren in de samenleving kan beperken;

verzoekt de regering, om toegang tot publieke voorzieningen voor iedereen mogelijk te maken ongeacht vaccinatie- of teststatus,

en gaat over tot de orde van de dag.

Azarkan

Naar boven