Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202125295 nr. 824

25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 824 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN BAUDET

Voorgesteld 15 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet tot en met 19 januari 2021 een harde lockdown heeft afgekondigd;

overwegende dat deze lockdown disproportioneel is en dat de sociale, culturele, medische en economische nevenschade niet opweegt tegen de eventuele positieve effecten van een harde lockdown;

overwegende dat vanwege deze lockdown grote groepen in de samenleving een onevenredig hoge prijs zullen moeten betalen en dat dit niet de eerste keer is dat deze groepen getroffen worden door de maatregelen van dit kabinet;

zegt het vertrouwen in het kabinet op,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga

Baudet