Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202125295 nr. 796

25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 796 MOTIE VAN HET LID KROL C.S.

Voorgesteld 9 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er horecaondernemers zijn die hun zaak coronaproof hebben ingericht;

overwegende dat veel horecaondernemers op het randje van faillissement balanceren;

verzoekt de regering, de lockdown voor de horeca die zich kunnen houden aan de coronamaatregelen onder voorwaarden op te schorten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol

Wilders

Van Haga