Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202125295 nr. 794

25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 794 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN BAUDET

Voorgesteld 9 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet heeft besloten dat er dit jaar, in verband met corona, geen consumentenvuurwerk mag worden verkocht en/of mag worden afgestoken;

overwegende dat dit algehele vuurwerkverbod niet alleen consumenten raakt, maar ook talloze ondernemers die het nu tijdens de coronacrisis toch al zwaar hebben;

overwegende dat het vuurwerkprobleem voornamelijk een handhavingsprobleem is;

verzoekt de regering, de verkoop en/of het afsteken van consumentenvuurwerk dit jaar gewoon binnen de geldende regels toe te staan en niet over te gaan tot een algeheel vuurwerkverbod,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga

Baudet