Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202125295 nr. 793

25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 793 MOTIE VAN HET LID VAN HAGA C.S.

Voorgesteld 9 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat onlangs een terugtrekkingsverzoek is gedaan inzake de Corman-Drosten paper, op basis waarvan vele PCR-tests zijn ontworpen;

overwegende dat inmiddels uit meerdere wetenschappelijke bronnen blijkt dat de PCR-test ongeschikt is voor het doel waarvoor hij thans wordt ingezet;

overwegende dat ook leden van het OMT hebben aangegeven dat de PCR-test geen besmetting met COVID-19 aantoont;

verzoekt de regering, de PCR-test alleen nog maar te gebruiken in combinatie met aanvullend klinisch onderzoek en niet meer te spreken van «besmettingen» bij enkel een positieve PCR-test,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga

Baudet

Krol