Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202125295 nr. 792

25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 792 MOTIE VAN HET LID SAZIAS

Voorgesteld 9 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er gevallen bekend zijn van mensen die de toegang werd geweigerd omdat zij geen mondkapje konden dragen;

overwegende dat niet alle beroepsgroepen die er op moeten toezien dat mensen mondkapjes dragen duidelijk geïnformeerd zijn over mensen die om medische redenen geen mondkapje kunnen dragen;

overwegende dat het voor veel Nederlanders niet duidelijk is dat er mensen zijn die om medische redenen geen mondkapje kunnen dragen;

verzoekt de regering, helder te communiceren over het feit dat er mensen zijn die om medische redenen geen mondkapje kunnen dragen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sazias