Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202125295 nr. 791

25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 791 MOTIE VAN HET LID SAZIAS

Voorgesteld 9 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat mensen die om medische redenen geen mondkapje kunnen dragen dit niet duidelijk kunnen aantonen;

constaterende dat er gevallen bekend zijn van mensen die de toegang werd geweigerd omdat zij geen mondkapje konden dragen;

overwegende dat het essentieel is dat mensen die door medische redenen geen mondkapje kunnen dragen dit goed en duidelijk kunnen aantonen;

verzoekt de regering, met een passende oplossing te komen zodat mensen die om medische redenen geen mondkapje kunnen dragen dit goed kunnen aantonen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sazias