Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202125295 nr. 790

25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 790 MOTIE VAN HET LID SAZIAS

Voorgesteld 9 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er op dit moment een groot tekort is aan zorgmedewerkers;

overwegende dat vrijwilligers onmisbaar zijn binnen de zorg en bijdragen aan een vermindering van de druk op het zorgpersoneel;

constaterende dat vrijwilligers in de zorg niet worden meegenomen in de vaccinatiestrategie;

verzoekt de regering, om zorgvrijwilligers zo spoedig mogelijk te betrekken bij de coronavaccinatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sazias