Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202125295 nr. 789

25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 789 MOTIE VAN HET LID STOFFER

Voorgesteld 9 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel ondernemers gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om belastinguitstel aan te vragen;

constaterende dat het kabinet het uitstel van belastingbetaling verlengt tot 1 april 2021;

overwegende dat langer uitstel meer zekerheid en perspectief aan ondernemers biedt, beter aansluit bij de datum waarop de betalingsregeling start en nauwelijks effect heeft op de overheidsfinanciën;

verzoekt de regering, de periode waarin ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen, te verlengen tot 1 juli 2021,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer