Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202125295 nr. 788

25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 788 MOTIE VAN DE LEDEN STOFFER EN MARIJNISSSEN

Voorgesteld 9 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het in de afgelopen weken in sommige winkelgebieden en binnensteden zo druk was dat coronamaatregelen niet in acht konden worden genomen;

van mening dat herhaling van dergelijke situaties onwenselijk is;

overwegende dat de FNV oproept om winkelopenstelling en deurbeleid rondom zon- en feestdagen te reguleren om drukte te voorkomen en winkelmedewerkers te beschermen;

verzoekt de regering, om over deze oproep van de FNV in gesprek te gaan met het Veiligheidsberaad en de detailhandel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer

Marijnissen