Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202125295 nr. 787

25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 787 MOTIE VAN HET LID ASSCHER C.S.

Voorgesteld 9 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de NOW-regeling bedoeld is om werknemers in dienst te houden vanwege een vermindering in bedrijvigheid door buitengewone omstandigheden;

constaterende dat gezien deze doelstelling van de NOW-regeling er payrollbedrijven zijn die onterecht gebruikmaken van de regeling;

verzoekt de regering, de onterechte bedragen bij payrollbedrijven terug te vorderen en de brancheorganisaties op dit oneigenlijke gebruik aan te spreken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Asscher

Marijnissen

Klaver