Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202125295 nr. 786

25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 786 MOTIE VAN HET LID ASSCHER C.S.

Voorgesteld 9 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het aantal mensen van wie de baan op het spel staat en mensen die al zonder werk zitten enorm toeneemt;

overwegende dat het van groot belang is dat mensen zeker kunnen zijn van werk en een inkomen en dat er in verschillende andere sectoren juist grote tekorten zijn;

verzoekt de regering, om mensen die werkloos dreigen te worden, of dat al zijn, uiterlijk per 1 januari aanspraak te laten maken op een werkgarantie met budget en begeleiding naar nieuw werk;

verzoekt de regering, om voor het kerstreces een uitgewerkt plan, inclusief het aantal banen en aanvullend budget daarvoor, te maken voor de crisisbanen en gemeenten hierbij ook te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Asscher

Marijnissen

Klaver