Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202125295 nr. 785

25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 785 MOTIE VAN HET LID ASSCHER

Voorgesteld 9 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het niveau van besmettingen aanhoudend hoog blijft;

verzoekt de regering, aan het OMT advies te vragen over alternatieve maatregelen die sneller tot het bereiken van een lager aantal besmettingen en de signaalwaarden voor ic-opnames komen, zodat er eerder meer perspectief voor gezondheid, banen en economie komt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Asscher