Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202125295 nr. 784

25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 784 MOTIE VAN HET LID MARIJNISSEN C.S.

Voorgesteld 9 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vanwege het hoge aantal aanvragen voor de bonus aan zorgverleners het budget hiervoor met 800 miljoen is overschreden;

constaterende dat de Minister voor Medische Zorg en Sport voornemens is om de bonus die in 2021 wordt uitgekeerd binnen het budgettair kader vorm te geven;

van mening dat het niet mag voorkomen dat zorgverleners in 2021 een kleinere bonus krijgen vanwege het hoge aantal aanvragen;

verzoekt de regering, niet te bezuinigen op de zorgbonus van € 500 netto die in 2021 uitgekeerd wordt aan zorgverleners,

en gaat over tot de orde van de dag.

Marijnissen

Klaver

Asscher

Van Kooten-Arissen