Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202125295 nr. 783

25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 783 MOTIE VAN HET LID MARIJNISSEN C.S.

Voorgesteld 9 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vanwege het coronavirus en de genomen maatregelen minder kinderen en volwassenen zijn gaan sporten;

constaterende dat minder sporten en bewegen leidt tot meer gezondheidsproblemen, bewegingsarmoede en eenzaamheid en dat dit zo veel mogelijk moet worden voorkomen;

van mening dat sporten en bewegen niet slechts als probleem zou moeten worden gezien en dus lang moet worden beperkt, maar als mogelijke bijdrage aan de oplossing, namelijk een betere gezondheid en meer weerbaarheid tegen infectieziekten;

verzoekt de regering, te blijven zoeken naar mogelijkheden en in overleg met de sportsector te blijven om te bezien hoe en wanneer de amateursport op verantwoorde wijze meer ruimte kan krijgen, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Marijnissen

Klaver

Asscher